Güler Erkan Dantel Perde Örtüsü

Güler erkan ile dantel örneklerinden bir dantel perde örtüsü.

Dantel motifine göz atın tarifte bu motiften yola çıkarak güler erkan tarafından anlatım yapılmıştır.

motif

Büyüklük: Yak. 35 x 53 cm; motif büyüklüğü 10 x 10 cm

Malzeme: 2 yumak (her biri 50 gr) orta kalınlıkta dantel ipliği, 1,25 numara dantel tığı

Hazırlanması: Motifleri işleyin. Örneğe göre çalışın, motif Al ile başlayın. 8 ilmek zincir çekin ve bir kapama zinciriyle halka yapın. Halkanın içine 8 kez iki birlikte çekilmiş tırabzan ve 4 zincir çekin. Bu arada ilk tırabzanı 3 zincirle destekleyin. Her sırayı bir kapatma zinciriyle bitirin ve 1 ilave kapatma zinciriyle de bir sonraki sıranın başına geçin. 6 sıranın sonunda motif bitecektir. MotifA2 de Al gibi örülecek, ancak son sırasında Al motifiyle birbirine birleştirilecek. Bunun için yıldızın iki ucunda zincir yerine, diğer yıldızın iki ucuna batarak 2 kapama zinciri yapın. Tüm motifleri aynı şekilde çalışın ve daima bir önceki motifle birleştirin. Toplam 12 a motifi ende 3 motif boyda dört motif olmak üzere birbirlerine birleştirilecek. Dolgu motifleri: Dört A motifinin ortasına bir B motifi yerleştirin. Bu motifler A motifinin ilk iki sırası aynen örülerek hazırlanacak, ikinci sırada kavisin 6. zincirinin yerine bir kapama zinciriyle A motifiyle birleştirilecek. Örnekteki ince oklar söz konusu ilmekleri gösteriyor.

Dantelin çevrelenmesi: Üstteki A motifinin C okuyla işe başlayın, ve a — sıralarını 12 motifin etrafına işleyin. Çevrenin kenarındaki çiftli oklar bir örnek parçasını işaret etmektedir. Her sırayı 1. çiftli oka kadar işleyin, örnek parçasını perdenin üstündeki çiftli oklar arasında 2-kez çalışın, daha sonra köşeyi dönüp, bir sonraki çiftli oka kadar işleyin ve uzun kenardaki ilk iki çiftli ok arasındaki örnek parçasını 3 kez yapın, köşeyi dönün, alt kenarda aynı örnek parçasını 2 kez tekrarlayın, köşeyi dönün, diğer uzun kenarda örnek parçasını 3 kez çalışın, son köşeyi işleyin ve yuvarlak sırayı şekildeki gibi kapatın.

B ve e sıralarında tırabzanları bir zincirle zincire batarak çalışın. d sırasında birlikte işlenen üçlü tırabzanların bazı yerlerde farklı uzaklıklarda işlendiklerine dikkat edin. Bu yerler örnekte gri taralı olarak gösterilmiştir.

2 motif A ve kenar danteli arasında oluşan büyük boşlukları D zincir bantlarıyla doldurun. Bunun için motiften işe başlayıp, verilen sayıda zincir çekin, kenara bağlayın. Bunu yapmak için tığı zincirin Halkasından çıkarın, ilmeğe batırın, zincir halkasını tekrar tığa alın, ipliği alın ve içlerinden geçirerek çekin, tekrar örnek Ada gösterildiği şekilde zincir çekin. Köşeleri örnekteki E işaretindeki gibi zincirlerle doldurun.

Alt kenar danteli: Örneği b’ye göre çalışın. Bu örnekte e ve f sıraları tekrar gösterilmiş, ek olarak çiçek motifleri ve perdenin alt kenarındaki zikzaklı dantel verilmiştir. Çiçek motifi B ile başlayın, 2. sırada iki kavisi 6 zincir yerine 1 kapama zinciriyle kenara birleştirin. Kenarın köşelerinden birleştirme noktalarındaki kapama zincirlerine ve motiflere olan uzaklıklar örnekte verilmiştir. 2. den 7. ye kadar olan B çiçek motiflerini gerek perdenin kenarına gerekse bir önceki motife birleştirin. Zikzaklı dantel için önce bir başlangıç sırası çalışın, bunun için A okundan ipi bağlayıp, çiçek motiflerine şekilde gösterildiği gibi zincir ve sık iğneler yapın. Son çiçek motifınden sonra 2 kapama zinciriyle yan çevre bandında sırayı bitirin. B okunda (işin arka kısmı) yeniden ip bağlayarak, b — e sıralarını çalışın. Örneğin kenarındaki oklar bir örnek parçasını göstermektedir. 1. oka kadar örün, oklar arasında örnek parçasını 6 kez tekrarlayın, 2. oktan önceki ilmekle bitirin. Perdeyi gerin.

güler erkan dantel örneklerix

Güler Erkan

dantel örnekleri ile devam edeceğiz…